Nové Mesto nad Váhom

Dary Zeme 
Čsl. armády 6/68 915 01, Nové Mesto nad Váhom