Kontakt

ReB.earth s.r.o.

M.A. Bazovského 1181/20

013 01, Teplička nad Váhom, Slovenská republika

Telefónne číslo:

  • +421 902 375 177 (slovensky)
  • +421 902 375 117 (anglicky)

Email: info@iloveeco.eu

IČO: 51865106

DIČ: 2120833242

 DPH: SK2120833242

IBAN: SK87 8330 0000 0023 0167 0787

pre CZ klientov: 2301670787/2010

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, 

oddiel: Sro, vložka číslo: 70723/L

 Kontaktujte nás