Martin

Šťastná ekodrogéria 
prízemné podlažie budovy C komplexu Tržnica Martin - súpisné č. 5518, na ul. Riadok 1 , 036 01 Martin