Politica de confidențialitate

Magazinul online ILOVEECO.EU de pe site-ul https://www.iloveeco.eu al companiei ReB.earth s.r.o. cu nr. identificare 51865106 și sediul în Slovacia prelucrează datele cu caracter personal furnizate de Client pentru a îndeplini, precum și pentru a confirma Termenii și condițiile, pentru a procesa comenzile și expedierile electronice și pentru comunicarea necesară într-o perioadă impusă de lege.

Dispoziții generale

1. Controlorul de date cu caracter personal, în conformitate cu GDPR (denumit în continuare "Regulamentul") este ReB.earth s.r.o., nr. identificare 51865106, cu sediul în Slovacia (denumit în continuare "Controlor");

2. Datele de contact ale controlorului sunt:
e-mail: info@iloveeco.eu
tel .: +421 902 375 117 (comunicare în limba română);
tel.: +421 902 375 177 (comunicare doar în limba engleză)
3. Datele cu caracter personal sunt orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă.

Sursa de date cu caracter personal

1. Controlorul prelucrează datele cu caracter personal obținute cu acordul Clientului și colectate prin contractul de achiziție și îndeplinire a comenzii electronice create în magazinul online ILOVEECO.EU;

2. Controlorul prelucrează numai datele de identificare și de contact ale Clientului care sunt necesare pentru îndeplinirea contractului de achiziție;
3. Controlorul prelucrează datele cu caracter personal pentru transport și contabilitate și pentru comunicarea necesară între părțile contractante pe durata cerută de lege. Datele cu caracter personal nu vor fi făcute publice și nu vor fi transferate în alte țări.

Scopul procesării datelor

Controlorul prelucrează datele personale ale Clientului în următoarele scopuri:

1. Înregistrarea pe site-ul https://www.iloveeco.eu în conformitate cu capitolul 4 aliniatul 2 a GDPR;
2. Pentru îndeplinirea comenzii electronice create de Client (nume, adresă, e-mail, număr de telefon);
3. Să respecte legile și reglementările care decurg din relația contractuală dintre Client și Controlor;
4. Datele cu caracter personal sunt necesare pentru îndeplinirea contractului de cumpărare. Contractul nu poate fi încheiat fără datele personale.

Durata stocării datelor cu caracter personal

1. Controlorul stochează date cu caracter personal pentru perioada necesară îndeplinirii drepturilor și obligațiilor care decurg din relația contractuală dintre controlor și client și pe durata a 3 ani de la încheierea relației contractuale;

2. Controlorul trebuie să șteargă toate datele cu caracter personal după expirarea perioadei necesare pentru stocarea datelor cu caracter personal.

Destinatari și procesatori de date cu caracter personal

Terții care prelucrează datele cu caracter personal ale Clientului sunt subcontractanți ai Controlorului.

Serviciile acestor subcontractanți sunt indispensabile pentru îndeplinirea cu succes a contractului de cumpărare și procesare a comenzii electronice între Controlor și Client.
Subcontractanții Controlorului sunt:

  • Webnode AG (sistem magazin online);
  • Companie de transport;
  • Google Analytics (analize web);

Drepturile clientului

În conformitate cu Regulamentul, Clientul are:

1. dreptul de acces la datele cu caracter personal;
2. dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal;
3. dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal;
4. dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal;
5. dreptul la portabilitatea datelor;
6. dreptul de a retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scris sau prin e-mail trimis la adresa: info@iloveeco.eu
7. dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere în cazul vreunei suspiciuni de încălcare a regulamentului.

Securitatea datelor cu caracter personal

1. Controlorul declară că ia toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru protecția datelor cu caracter personal;

2. Controlorul a luat măsuri de precauție tehnică pentru securizarea spațiilor de stocare a datelor, în special asigurarea accesului la computer cu o parolă, folosind software antivirus și efectuarea de întreținere periodică a computerelor.

Dispoziții finale

1. Prin plasarea unei comenzi electronice pe site-ul https://www.iloveeco.eu Clientul confirmă că este de acord să fie informat cu privire la toate condițiile de protecție a datelor cu caracter personal și le acceptă pe deplin;

2. Clientul acceptă aceste reguli bifând caseta din formularul de plasare a comenzii;
3. Controlorul poate actualiza aceste Reguli în orice moment. Noua versiune actualizată trebuie publicată pe site-ul său web.

Aceste reguli au intrat în vigoare la 10 februarie 2019.